O NAS

Custom Media Group funkcjonuje od 2006r. jako firma doradczo – szkoleniowa z doświadczeniem także w dziedzinie marketingu i reklamy oraz w zarządzaniu budżetami. Właścicielką firmy jest Pani Agnieszka Kędzierska posiadająca bogate doświadczenie w planowaniu, zarządzaniu ryzykiem, zarządzaniu zespołem ludzkim, oraz podejmowaniu kluczowych decyzji. Zespół to grupa specjalistów i ekspertów branżowych w prowadzonej działalności, w tym z zakresu aplikowania i  zarządzania całościowego projektem, harmonogramem, jakością, zespołem, podwykonawcami, ryzykiem i rozpoznawaniem zagrożeń i problemów. Dzięki temu możemy podejmować trudne zadania zapewniając przy tym odpowiedni poziom oferowanych usług.

Firma posiada niezwykle bogate doświadczenie w opracowywaniu oraz realizacji projektów współfinansowanych ze środków krajowych i europejskich. Jako kadra zarządzająca, doradcza oraz trenerska dotychczas uczestniczyliśmy w realizacji kilkunastu projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 kierowanych do przedsiębiorców i ich pracowników, osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i  zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

cropped-Bez-nazwy-1.jpg